Jelenlegi hely

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza Onlinepolo webáruház (továbbiakban Onlinepolo) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.onlinepolo.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Starcopy Kft.

Székhely címe: 6725 Szeged Móra u. 50.

Cégjegyzékszám: 06-09-004039

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 11391650-9511-113-06

Adószám: 11391650-2-06

Bankszámlaszám: 10918001-00000106-32470007

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 6725 Szeged Móra u.50

Telefon: (normál díjszabású)  62/558-730  70/702-1871

E-mail: [email protected]

Nyitva tartása:         Hétfőtől-Péntekig:  8.00 - 16.00 h

                                 Szombat-Vasárnap:  szünnap

 

I.                 Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha az Onlinepolo szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és az Onlinepolo felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe az Onlinepolo szolgáltatásai, így nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

II.               A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

 

III.             Az adásvételi szerződés létrejötte

1. Ha a felhasználó megrendelést küld az Onlinepolo oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

3. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4. A szerződés magyar nyelven jön létre, az Onlinepolo elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára az Onlinepolo-ba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

5. A Starcopy Kft. jogosult a megrendelést egyoldalúan, indoklás nélkül felbontani, különösen, ha a megrendelésben szereplő kép, ábra, szöveg nyilvánvalóan szerzői vagy személyiségi jogokat sért, illetőleg jóerkölcsbe ütközik.

 

IV.            A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

V.              Árak

Az Onlinepolon közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek a termékek árát tartalmazzák.

VI.            Kiszállítás, személyes átvétel

 

1.   A szállítást külföldre és postapontra csak bankkártyás fizetés vagy előre utalás esetén vállalunk!

2.   A szállítás egy az eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját az ügyfélnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a http://onlinepolo.hu/gyik/szallitas /oldalon.

3.   A szállítási határidők a póló tervezőben a termék bemutató oldalain olvashatók.

4.   A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

5.   A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

VII.          Fizetés

 

1. Banki átutalás (előre utalás)

A megrendelt termék HUF teljes ellenértékét bankszámlánkra a Starcopy Kft. (6725 Szeged, Móra u. 50) Unicredit Bank 10918001-00000106-32470007 utald.

 

Külföldről EURO-ban történő utalás esetén a következő adatokat használd:

IBAN: HU60 1091 8001 0000 0106 3247 0007

Konto Nr.: 10918001-00000106-32470007

Swift: BACXHUHB

 

2. Bankkártyás fizetés

3. PayPal fizetés

4. Az eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni.

5. Amennyiben az ügyfél által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, az ügyfél köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.

6. Az eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.

7. Az ügyfél nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

8. Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.

 

VIII.        Elállási jog, a rendelés lemondásának feltételei

 

1.   A rendelések lemondása e-mailen vagy telefonon keresztül történhet. A rendelések lemondása a rendeléstől számított 4 órában indoklás nélkül megtehető. A lemondást az [email protected] email címre küldött üzenetben tudjuk elfogadni, illetve a 70/702-1871 telefonszámon mondhatod le. Ezt követően a rendelés visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!

 

2.   Az Onlinepolo webáruházból megrendelt termékek minden esetben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa (1) bekezdés c/ pontja alapján: "A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (20. § szerinti jogát), olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."

 

 

IX.            Szavatosság

1. A gondos ellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy a mérettáblázatban megadott méretektől néhány cm-rel eltérő termék kerül kiszállításra, ilyen jellegű reklamációval sajnos nem tudunk érdemben foglalkozni, mivel a gyártó sem tudja mindig garantálni a pólók cm-re pontos/azonos egyezését.

2. Ha mégis szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

3. A nyomtatás esetén a 100% színhűséget nem garantáljuk.

4. A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a termék(ek) kézhezvételét követően, azonnal vagy kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül jelzed felénk a problémát telefonon, vagy e-mail-en!

5. Hiányos csomag esetén is reklamációt a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül fogadunk el.

6. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

7. A megrendelés pontatlanságáért vagy a megrendelés felbontásából származó károkért a Starcopy Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 

X.              Jótállási, vagy szavatossági igény bejelentésének személyes módja

1. A vásárló bejelentheti személyesen jótállási, vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál a 6725 Szeged Móra u. 50. címen. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vehet fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

 - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát az Szolgáltató munkatársa a vásárlónak átadja.

 

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak 6725 Szeged, Móra u. 50. címre küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: [email protected]).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

 

XI.            Korlátozott felelősség

1. Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

2. Amennyiben az ügyfél egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az ügyfelet terheli.

3. Az ügyfél köteles mentesíteni az eladót az előbb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

 

XII.          Technikai eltérések

1. A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

 

 

XIII.        Adatvédelem

1. Az eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.

2. Adatkezelés nyilvántartási szám : NAIH-64091/2013

3. A Starcopy Kft. a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

 

XIV.       Jogi hézagok és kiegészítések

1. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.