Jelenlegi hely

Facebook játékszabályzat

Játék nyertesei 2018.01.05:

Ágnes Nagy, Tímea Horgászné Tóth, Balazs Laszlo, Török Ágnes, Délia Szokolai

Gratulálunk a nyerteseknek! A személyenkénti 1db 5000 Ft vásárlási kupont elektonikus formában juttatjuk el számotokra. A kupon 1 alkalommal használható fel 90 napon belül.

A nyereményekért kérjük vegyétek fel velünk a kapcsolatot facebook oldalunkon!

 

A játékban való részvételért kattints ide:

          

Onlinepolo nyereményjáték - Facebook játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A "Onlinepolo nyereményjáték"  nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Starcopy Kft - onlinepolo.hu (székhely: 6725 Szeged Móra u. 50., Cégjegyzékszám: 06-09-004039), a továbbiakban: "Szervező".

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a www.onlinepolo.hu honlapon rendelt, majd onlinepolo hivatalos facebook oldalán megtalálható nyereményjáték posztba elkészült termékének fotóját feltöltötte, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói.
Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt illetve annak értékét visszakövetelheti.


3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2017. december 1-jén déli 12:00 órától, 2018. január 4-én 23:59-ig tart.


4. A nyereményjáték leírása

Amennyiben 2017.12.01 óta vásárolál tőlünk egyedi mintával ellátott pólót/pulcsit egy nyereményjáték-matricát találasz a csomagolásban. Ezt a matricát ragaszd fel a nyomat mellé, fényképezd le és töltsd fel facebook oldalunkon az erre létrehozott "Nyereményjáték" posztba kommentként.

A feltöltők között kisorsolunk 5db 5000 Ft-os vásárlási kedvezményre jogosító kupont, melyet kuponkód formájában juttatunk el a nyertes számára elektronikus formában!

A kupon egyszeri felhasználásra jogosít, melyet a sorsolást követő 90 napig használhatsz fel webshopunkon.

A Játék időtartama alatt akár több általunk készített póló/pulóver fotóját is feltöltheted és ezzel növelheted nyerési esélyedet!

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat Játékos általi elfogadása, mely érvényesül amennyiben részt veszel a játékunkban.

A nyilatkozat szövegezése:
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy az onlinepolo.hu hivatalos facebook oldalán szereplő játékban feltöltött fotó mások számára is elérhető, megtekinthető. Kijelentem, hogy az általam feltöltött fotó az onlinepolo.hu által készített pólót/pulcsit tartalmazza. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni az „onlinepolo nyereményjáték” nyereményjátékban.

5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, az onlinepolo.hu hivatalos facebook oldalán található nyereményjáték posztban az általunk készített póló/pulcsit és nyereményjáték cimkét tartalmazó fotót feltöltő Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.


6. Nyeremény

5db 5000Ft-os vásárlási kupon, melyet a nyerteseknek elektronikus formában juttatunk el.

A sorsolás időpontja: 2018. január 5. délelőtt 10:00 óra

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A sorsolás elektronikus formában történik.

8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyertesek nevét a sorsolást követően az onlinepolo.hu hivatalos facebook oldalán közzétesszük és felvesszük velük a kapcsolatot. A nyertesek az 5000 Ft-os kuponkódot 90 napig használhatják fel.

A Szervező nem vállal felelősséget a játékosok által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.


9. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

  1. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
  2. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).
  3. nem az általunk készített póló/pulcsi képét tölti fel.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


10. Általános rendelkezések

A Játékosok a játékra való jelentkezésükkel együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi. A Játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabály 4. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Starcopy Kft. - onlinepolo.hu
Telefon: 
+36-70-702-1871

Cím: 6725 Szeged Móra u. 50.
E-Mail: info@onlinepolo.hu

Hétfőtől-Péntekig:  7.30 - 15.30 h


11. Egyéb

A nyereményjáték az onlinepolo.hu hivatalos facebook oldalán történik. A facebook mint szolgáltató, semmiféleképpen nem tartozik felelősséggel az oldalukon keresztül történt nyereményjátékkal kapcsolatban.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2018. január 5-től számított 90 nap.

 

További információk:    +36-70-702-1871   info@onlinepolo.hu